ទាញយកកម្មវិធី IQCent

ទាញយកកម្មវិធី IQCENT សម្រាប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android និង IOS

ទទួលបានកម្មវិធី IQCent សម្រាប់ Android និង iOS ថ្ងៃនេះ ហើយធ្វើឱ្យបទពិសោធន៍របស់អ្នកមានភាពរហ័ស និងងាយស្រួល។ ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះ អ្នកអាចគ្រប់គ្រងគណនីរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលពីឧបករណ៍ចល័ត។

ទាញយកកម្មវិធី IQCent សម្រាប់ Android
ទាញយកកម្មវិធី IQCent សម្រាប់ IOS

IQCent អាចចូលប្រើបាននៅលើឧបករណ៍ជាច្រើនដូចជាកុំព្យូទ័រ ស្មាតហ្វូន និងថេប្លេត។ វាគឺជាវេទិកាដែលអាចបត់បែនបានដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកប្រើវាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅលើឧបករណ៍ដែលអ្នកជ្រើសរើស។